Palvelut yrityksille

Arviointikäynti on ilmainen Turussa ja lähikunnissa, muuten veloitan 50 snt/km kilometrikorvauksen käynnistä. Käynnillä määritetään tavoitteita ja tutustutaan tuotantoon, tämän perusteella teen tarjouksen konsultoinnista.

Tuotannon kartoitus

Pitää sisällään esimerkiksi päivän mittaisen perehtymiskäynnin, jolloin käydään läpi yrityksen tuotanto ja muut prosessit. Tämän pohjalta kirjoitetaan raportti ja toimintasuosituksia. Nämä käydään läpi esimerkiksi liikkeenjohdon kanssa ja kehitetään toimintamenetelmiä tuotannon muuttamiseksi ympäristöystävällisemmäksi. Esimerkiksi kierrätyksen tehostamisella ja tätä kautta jätteen vähentämisellä saa jo säästöjä aikaan. Lisäksi yritys voi markkinoinnissaan käyttää näitä tehostettuja ympäristöä huomioivia toimintatapoja erottuakseen kilpailijoista.

Hulevesien käsittely rakennustyömailla

Laki asettaa tiettyjä vaatimuksia hulevesien käsittelystä rakennustyömailla. Vedet pitäisi pystyä käsittelemään paikan päällä eikä käsittelemätöntä vettä saisi päätyä työmaan ympäristöön tai vesistöihin. Vesille on asetettu raja-arvoja (esimerkiksi kiintoainepitoisuudesta (300 mg/l), pH 6-9). Näitä hulevesisuunnitelmia voidaan vaatia jo rakennusluvan käsittelyvaiheessa, joten pätevä hulevesisuunnitelma on etu kilpailutuksessa. Rakennusvaiheen hulevesiratkaisut kannattaa myös suunnitella siten, että ne ainakin osin palvelevat valmista kohdetta. Tarjoan näitä suunnittelupalveluita sekä rakennusalan yrityksille että yksityisille rakentajille.

Muut palvelut

  • Sivutuotteiden hyötykäytön selvitykset ja näihin mahdollisesti liittyvät MARA-ilmoitukset.
  • Erilaisten hulevesi ratkaisujen suunnittelu